Tìm thấy 333 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 4
UBND Thành phố Phủ Lý
Bồi thường nhà nước
Mức độ 4
2
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.
Mức độ 4
UBND Thành phố Phủ Lý
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
3
Thủ tục phục hồi danh dự
Mức độ 3
UBND Thành phố Phủ Lý
Bồi thường nhà nước
Mức độ 4
4
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 4
UBND Thành phố Phủ Lý
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
5
Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm
Mức độ 4
UBND Thành phố Phủ Lý
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
6
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 4
UBND Thành phố Phủ Lý
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
7
Thủ tục Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 4
UBND Thành phố Phủ Lý
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
8
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Mức độ 4
UBND Thành phố Phủ Lý
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
9
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 4
UBND Thành phố Phủ Lý
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
10
Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
Mức độ 4
UBND Thành phố Phủ Lý
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
11
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 4
UBND Thành phố Phủ Lý
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
12
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)- TTHC cấp xã
Mức độ 3
UBND Thành phố Phủ Lý
Công an
Mức độ 4
13
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Mức độ 4
UBND Thành phố Phủ Lý
Công Thương
Mức độ 4
14
Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Mức độ 4
UBND Thành phố Phủ Lý
Công Thương
Mức độ 4
15
Cấp bổ sung, sửa Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Mức độ 4
UBND Thành phố Phủ Lý
Công Thương