Tìm thấy 359 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất hỏng; cấp lại đổi thẻ BHYT)
Mức độ 3
UBND Thị xã Duy Tiên
Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
Mức độ 3
2
Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác
Mức độ 3
UBND Thị xã Duy Tiên
Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
Mức độ 3
3
Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi)
Mức độ 3
UBND Thị xã Duy Tiên
Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
Mức độ 3
4
Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích
Mức độ 3
UBND Thị xã Duy Tiên
Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
Mức độ 3
5
Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg
Mức độ 3
UBND Thị xã Duy Tiên
Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
Mức độ 3
6
Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ số 52/2013/QĐ-TTg
Mức độ 3
UBND Thị xã Duy Tiên
Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
Mức độ 3
7
Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
Mức độ 3
UBND Thị xã Duy Tiên
Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
Mức độ 3
8
Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Mức độ 3
UBND Thị xã Duy Tiên
Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
Mức độ 3
9
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH.
Mức độ 3
UBND Thị xã Duy Tiên
Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
Mức độ 4
10
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 4
UBND Thị xã Duy Tiên
Bồi thường nhà nước
Mức độ 4
11
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
Mức độ 4
UBND Thị xã Duy Tiên
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
12
Thủ tục phục hồi danh dự
Mức độ 3
UBND Thị xã Duy Tiên
Bồi thường nhà nước
Mức độ 4
13
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 4
UBND Thị xã Duy Tiên
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
14
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 4
UBND Thị xã Duy Tiên
Bảo trợ xã hội
Mức độ 4
15
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng.
Mức độ 4
UBND Thị xã Duy Tiên
Bảo trợ xã hội