Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 19 thủ tục
dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
 • tôi muốn chứng thực thì cần mang giấy tờ gì
 • UBND Thành phố Phủ Lý
 • Trịnh Xuân Bằng
 • Vào lúc 11:28:56 ngày 04/07/2022
Chi tiết
2
 • hướng dẫn thanh toán trực tuyến
 • Sở Tư pháp
 • Nguyễn Thị XUân
 • Vào lúc 15:24:24 ngày 01/07/2022
Chi tiết
3
 • hướng dẫn thanh toán trực tuyến
 • BQL khu Đại học Nam Cao
 • Nguyễn Thị XUân
 • Vào lúc 09:22:36 ngày 01/07/2022
Chi tiết
4
 • Về việc đăng ký lại khai sinh
 • UBND Huyện Thanh Liêm
 • Phạm Minh Huệ
 • Vào lúc 21:52:53 ngày 12/01/2021
Chi tiết
5
 • số ngày giải quyết thủ tục
 • BQL khu Đại học Nam Cao
 • Nguyễn Thị Xuân
 • Vào lúc 16:12:22 ngày 29/06/2022
Chi tiết
6
 • nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Nguyễn Thị Minh Tuyết
 • Vào lúc 09:13:14 ngày 14/06/2022
Chi tiết
7
 • Lệ phí cần nộp của thủ tục
 • BQL khu Đại học Nam Cao
 • Nguyễn Thị Xuân
 • Vào lúc 10:22:39 ngày 08/06/2022
Chi tiết
8
 • thành phần giấy tờ cần nộp
 • BQL khu Đại học Nam Cao
 • xuân
 • Vào lúc 10:19:24 ngày 08/06/2022
Chi tiết
9
 • Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến
 • BQL khu Đại học Nam Cao
 • Nguyễn Xuân
 • Vào lúc 09:08:37 ngày 08/06/2022
Chi tiết
10
 • Mất giấy chứng nhận giải tỉnh xin cấp lại bằng cách nào?
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • Vào lúc 20:58:47 ngày 19/03/2022
Chi tiết
11
 • Lịch trả thẻ căn cước công dân gắn chip tại công an thị xã duy tiên
 • UBND Thị xã Duy Tiên
 • Bùi Việt Anh
 • Vào lúc 20:12:50 ngày 08/11/2021
Chi tiết
12
 • Xác nhận kết quả học tập trung học phổ thông
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Phạm Thị Dung
 • Vào lúc 20:28:25 ngày 13/07/2021
Chi tiết
13
 • Số điện thoại để liên hệ với phòng kinh tế thành phố phủ lý thuộc ủy ban nhân dân thành phố phủ lý
 • UBND Thành phố Phủ Lý
 • Phan Thanh Hương
 • Vào lúc 16:12:31 ngày 01/06/2021
Chi tiết
14
 • Cấp lại bằng
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Trần Xuân Dương
 • Vào lúc 15:23:51 ngày 19/07/2019
Chi tiết
15
 • Hồ sơ 216311190072
 • UBND Thị xã Duy Tiên
 • Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 • Vào lúc 14:19:50 ngày 04/06/2019
Chi tiết