Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 19 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
16
 • Cấp bản sao bằng tốt nghiệp
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Nguyễn Đức Duy
 • Vào lúc 07:18:03 ngày 15/11/2018
Chi tiết
17
 • Cấp bản sao bằng tốt nghiệp
 • Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Nguyễn Đức Duy
 • Vào lúc 07:18:01 ngày 15/11/2018
Chi tiết
18
 • Quy trình nộp hồ sơ qua mạng mức độ 3
 • UBND Thành phố Phủ Lý
 • Lò Văn Sơn
 • Vào lúc 14:14:27 ngày 08/06/2016
Chi tiết
19
 • Cấp mã số cơ quan
 • Sở Tài chính
 • Phạm Anh Tuấn
 • Vào lúc 10:30:41 ngày 12/03/2016
Chi tiết