Số điện thoại để liên hệ với phòng kinh tế thành phố phủ lý thuộc ủy ban nhân dân thành phố phủ lý

Phan Thanh Hương — lúc 16:12:31 ngày 01/06/2021

Công ty chúng tôi có nhận được yêu cầu nộp báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp của ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý. tuy nhiên do còn nhiều vướng mắc cần được hỗ trợ. tuy nhiên tôi không thể liên lạc được với số điện thoại: 022263851058 đã để trên công văn gửi đến doanh nghiệp cũng như các hình thức liên lạc khác. vậy để giải đáp thắc mắc này tôi cần liên hệ theo số điện thoại nào

Trả lời

Bạn liên hệ với SĐT 0972.988.510 để được hỗ trợ bạn nhé.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả — lúc 14:44:38 ngày 30/06/2022

Quay lại danh sách câu hỏi