Về việc đăng ký lại khai sinh

Phạm Minh Huệ — lúc 21:52:53 ngày 12/01/2021

Tôi ở Hà Nội nhưng khai sinh tại Hà Nam. Tôi muốn xin cấp lại giấy khai sinh do giấy khai sinh cũ đã bị mất, cha mẹ đã mất lâu nên không còn giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con. Tôi cần giấy tờ gì để chứng minh quan hệ trong trường hợp này? Có thể xin xác nhận bằng thủ tục trực tuyến được không?

Trả lời

Trường hợp cha mẹ đã mất, không còn giấy tờ gì để chứng minh thì đăng ký lại khai sinh theo thông tin trong tờ khai đăng ký lại khai sinh

Lại Thị Dung — lúc 15:18:58 ngày 30/06/2022

Quay lại danh sách câu hỏi