Cấp lại bằng

Trần Xuân Dương — lúc 15:23:51 ngày 19/07/2019

Xin quý cơ quan cho tôi hỏi.
- Thủ tục cấp lại bằng PTTH ( cấp 3)
- Hình Thức nhận hồ sơ
Xin chân thành cám ơn./.

Trả lời

Để xin cấp bản sao bằng TN THPT, đề nghị bạn viết đơn và phô tô chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân hoặc gửi các hồ sơ trên qua Cổng Dịch vụ công.

Nguyễn Văn Sơn — lúc 15:45:33 ngày 06/07/2022

Quay lại danh sách câu hỏi