Hồ sơ 216311190072

Nguyễn Thị Thanh Nhàn — lúc 14:19:50 ngày 04/06/2019

Hồ sơ 216311190072 đang chờ bổ sung. với nội dung: Đề nghị công dân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn sau: -Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với trường hợp người yêu cầu là cá nhân.
tôi rõ ràng có tải mẫu file tài khai đính kèm ko hiểu ý 1 cửa bảo tôi bổ sung j nữa, làm thế nào tôi liên lạc được 1 cửa
Dịch vụ công khác hà nội quá, tôi làm 1 cửa mà còn ko biết bổ sung kiểu j nói j ko pải người hành chính

Trả lời

Sau khi bộ phận một của xác minh thông tin theo số điện thoại thì số không đúng với thông tin của chị Nguyễn Thanh Nhàn nên bộ phận không hướng dẫn được cho công dân. Đề nghị công dân đang ký đúng số ddienj thoại để được hướng dẫn.

Tiếp nhận & Trả KQ xã Yên Nam — lúc 10:29:06 ngày 01/07/2022

Quay lại danh sách câu hỏi