Lịch trả thẻ căn cước công dân gắn chip tại công an thị xã duy tiên

Bùi Việt Anh — lúc 20:12:50 ngày 08/11/2021

thẻ căn cước công dân của tôi có đang giữ ở công an thị xã duy tiên không
Nếu có thì lịch trả thẻ như thế nào để tôi sắp xếp thời gian đến lấy

Trả lời

Thẻ căn cước công dân sau khi có sẽ được trả về cho công an xã, phương trả cho công dân, anh chị có thể liên hệ với công an xã Bạch Thượng hoặc Đội cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự xã hội công an thị xã Duy Tiên

Bùi Thanh Sơn — lúc 15:03:09 ngày 30/06/2022

Quay lại danh sách câu hỏi