CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1865 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 2.000983 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai
77 1.000082.000.00.00.H25 Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý
78 1.001923.000.00.00.H25 Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm thuộc lĩnh vực đo đạc bản đồ. Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý
79 1.000778.000.00.00.H25 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Địa chất và khoáng sản
80 1.000987.000.00.00.H25 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân. Khí tượng thủy văn
81 MTM001 Cấp giấy phép môi trường Môi trường
82 1.004122.000.00.00.H25 Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Tài nguyên nước
83 1.004583.000.00.00.H25 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Đăng ký biện pháp bảo đảm
84 2.002193.000.00.00.H25 Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường Bồi thường nhà nước
85 2.000908.000.00.00.H25 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
86 2.000843.000.00.00.H25 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
87 1.008913.000.00.00.H25 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại
88 1.009284.000.00.00.H25 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc Hòa giải thương mại
89 2.000488.000.00.00.H25 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Lý lịch tư pháp
90 1.008709.000.00.00.H25 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Luật sư