CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1865 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 2.000626.000.00.00.H25 Thủ tục cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
17 2.001646.000.00.00.H25 Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm) Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
18 2.000331.000.00.00.H25 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công nghiệp địa phương
19 2.000309.000.00.00.H25 Thủ tục Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
20 2.000351.000.00.00.H25 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện các dịch vụ quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP Lĩnh vực Thương Mại Quốc Tế
21 2.001434.000.00.00.H25 Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
22 2.000033.000.00.00.H25 Thông báo hoạt động khuyến mại Lĩnh vực xúc tiến thương mại
23 1.005143.000.00.00.H25 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
24 1.005069.000.00.00.H25 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
25 1.006388.000.00.00.H25 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục (bao gồm cả trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là trung học phổ thông) Giáo dục trung học
26 1.005065.000.00.00.H25 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh Giáo dục thường xuyên
27 1.002357.000.00.00.H25 Cấp lại Giấy phép vận tải loại A, B, C, D, E, F, G Đường bộ
28 1.005035.000.00.00.H25 Cấp Giấy phép vận tải loại B, C, F, G từ lần thứ 2 trở đi trong năm Đường bộ
29 2.001034.000.00.00.H25 Cấp Giấy phép loại A hoặc giấy phép loại B, C lần đầu trong năm Đường bộ
30 2.001915.000.00.00.H25 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác. Đường bộ