CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1968 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BHYT001 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất hỏng; cấp lại đổi thẻ BHYT) Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
2 CANCUOC001 Cấp Căn cước công dân Cấp, quản lý căn cước công dân
3 XNC001 Cấp hộ chiếu phổ thông Xuất nhập cảnh
4 BHXH001 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động Lĩnh vực thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội
5 CS001 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ Chính sách
6 KNTC001 Thủ tục tiếp công dân Khiếu nại & tố cáo
7 QLMT001 Thủ tục cấp giấy phép môi trường Quản lý Môi trường
8 NTCT Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trong khu công nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp Quản lý Quy hoạch và xây dựng
9 QLDN001 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Quản lý Doanh nghiệp
10 TM0001 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp Quản lý Thương mại
11 QLDT01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư). Quản lý Đầu tư
12 QHXD01 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình. Hoạt Động Xây Dựng
13 CBKS001 Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ thuộc nhóm B, C Lĩnh vực công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản
14 1.001158.000.00.00.H25 Thủ tục cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lĩnh vực công nghiệp nặng
15 2.001617.000.00.00.H25 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương Lĩnh vực điện