CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1865 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BHYT001 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất hỏng; cấp lại đổi thẻ BHYT) Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
2 QLMT001 Thủ tục cấp giấy phép môi trường Quản lý Môi trường
3 NTCT Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trong khu công nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý của Ban quản lý các khu công nghiệp Quản lý Quy hoạch và xây dựng
4 QLDN001 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Quản lý Doanh nghiệp
5 TM0001 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp Quản lý Thương mại
6 QLDT01 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư). Quản lý Đầu tư
7 QHXD01 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình. Hoạt Động Xây Dựng
8 CBKS001 Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ thuộc nhóm B, C Lĩnh vực công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản
9 1.001158.000.00.00.H25 Thủ tục cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lĩnh vực công nghiệp nặng
10 2.001617.000.00.00.H25 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương Lĩnh vực điện
11 LVQLNL001 Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng các công trình điện Lĩnh vực quản lý năng lượng
12 2.000453.000.00.00.H25 Thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ 210m3 đến dưới 5.000m3 Lĩnh vực Dầu khí
13 1.005190.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Lĩnh vực Giám định thương mại
14 2.000142.000.00.00.H25 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí
15 2.000046.000.00.00.H25 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Lĩnh vực khoa học, công nghệ