Tìm thấy 479 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Thủ tục phục hồi danh dự
Mức độ 3
UBND Huyện Duy Tiên
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
2
Cấp giấy chuyển hộ khẩu (TTHC cấp xã/phường/thị trấn)
Mức độ 3
UBND Huyện Duy Tiên
Công an
Mức độ 3
3
Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ
Mức độ 3
UBND Huyện Duy Tiên
Công an
Mức độ 3
4
Cấp lại sổ hộ khẩu
Mức độ 3
UBND Huyện Duy Tiên
Công an
Mức độ 3
5
Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
UBND Huyện Duy Tiên
Công an
Mức độ 3
6
Cấp đổi sổ hộ khẩu
Mức độ 3
UBND Huyện Duy Tiên
Công an
Mức độ 3
7
Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
UBND Huyện Duy Tiên
Công an
Mức độ 3
8
Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
UBND Huyện Duy Tiên
Công an
Mức độ 3
9
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)_TTHC cấp xã
Mức độ 3
UBND Huyện Duy Tiên
Công an
Mức độ 3
10
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)- TTHC cấp xã
Mức độ 3
UBND Huyện Duy Tiên
Công an
Mức độ 3
11
Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật
Mức độ 3
UBND Huyện Duy Tiên
Công an
Mức độ 3
12
Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã
Mức độ 3
UBND Huyện Duy Tiên
Công an
Mức độ 3
13
Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã
Mức độ 3
UBND Huyện Duy Tiên
Công an
Mức độ 3
14
Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã
Mức độ 3
UBND Huyện Duy Tiên
Công an
Mức độ 3
15
Tách sổ hộ khẩu (TTHC cấp xã/phường/thị trấn)
Mức độ 3
UBND Huyện Duy Tiên
Công an