Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 118 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
211301160292
 • - Về việc: Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
 • NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG
 • - Ngày nộp: 26/07/2016 16:28:12
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2016 16:28:12
 • - Ngày dự kiến trả: 29/07/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 211301160292 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
2
216309170212
 • - Về việc: Đăng ký hộ kinh doanh.
 • NGUYỄN THỊ THỦY (035183001647)
 • - Ngày nộp: 23/05/2017 16:29:49
 • - Ngày tiếp nhận: 23/05/2017 16:29:49
 • - Ngày dự kiến trả: 25/05/2017 16:29:49
 • Hồ sơ 216309170212 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch
3
216007160001
(Nộp online)
 • - Về việc: Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc`
 • VŨ DUY CHINH CT1 (168126552)
 • - Ngày nộp: 24/05/2016 11:00:21
 • - Ngày tiếp nhận: 24/05/2016 11:00:21
 • - Ngày dự kiến trả: 26/05/2016 13:30:00
 • Hồ sơ 216007160001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tư pháp
4
211913170148
 • - Về việc: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 • CTY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT PHÁT
 • - Ngày nộp: 22/06/2017 14:42:03
 • - Ngày tiếp nhận: 22/06/2017 14:42:03
 • - Ngày dự kiến trả: 13/07/2017 14:42:03
 • Hồ sơ 211913170148 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.
5
211913170137
 • - Về việc: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 • NGUYỄN VĂN THỊNH
 • - Ngày nộp: 14/06/2017 08:32:12
 • - Ngày tiếp nhận: 14/06/2017 08:32:12
 • - Ngày dự kiến trả: 05/07/2017 08:32:12
 • Hồ sơ 211913170137 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.
6
211913170135
 • - Về việc: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 • PHẠM TRƯỜNG BIÊN
 • - Ngày nộp: 14/06/2017 08:26:41
 • - Ngày tiếp nhận: 14/06/2017 08:26:41
 • - Ngày dự kiến trả: 05/07/2017 08:26:41
 • Hồ sơ 211913170135 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.
7
212401171213
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • DƯƠNG VĂN THIỆN (168305205)
 • - Ngày nộp: 20/06/2017 08:30:46
 • - Ngày tiếp nhận: 20/06/2017 08:30:46
 • - Ngày dự kiến trả: 29/06/2017 08:30:46
 • Hồ sơ 212401171213 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng sở TP
8
212401171143
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp phức tạp).
 • NGUYỄN THỊ THƠM (168590106)
 • - Ngày nộp: 12/06/2017 07:42:15
 • - Ngày tiếp nhận: 12/06/2017 07:42:15
 • - Ngày dự kiến trả: 28/06/2017 07:42:15
 • Hồ sơ 212401171143 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng sở TP
9
212401171144
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp phức tạp).
 • TRẦN DUY THÔNG (035096001061)
 • - Ngày nộp: 12/06/2017 07:43:09
 • - Ngày tiếp nhận: 12/06/2017 07:43:09
 • - Ngày dự kiến trả: 28/06/2017 07:43:09
 • Hồ sơ 212401171144 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng sở TP
10
212401171145
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp phức tạp).
 • TRẦN THỊ HUẾ (035191001206)
 • - Ngày nộp: 12/06/2017 08:05:44
 • - Ngày tiếp nhận: 12/06/2017 08:05:44
 • - Ngày dự kiến trả: 28/06/2017 08:05:44
 • Hồ sơ 212401171145 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng sở TP
11
211913170140
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
 • LÊ THỊ LƯ
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 15:47:00
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 15:47:00
 • - Ngày dự kiến trả: 26/06/2017 15:47:00
 • Hồ sơ 211913170140 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.
12
211301170459
 • - Về việc: Thủ tục cấp phù hiệu, biển hiệu (Đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính).
 • HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH LÝ NHÂN
 • - Ngày nộp: 20/06/2017 16:26:59
 • - Ngày tiếp nhận: 20/06/2017 16:26:59
 • - Ngày dự kiến trả: 22/06/2017 16:26:59
 • Hồ sơ 211301170459 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở GTVT
13
211301170416
 • - Về việc: Thủ tục cấp phù hiệu, biển hiệu (Đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính).
 • NGUYỄN THỊ THANH
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 07:26:05
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 07:26:05
 • - Ngày dự kiến trả: 19/06/2017 07:26:05
 • Hồ sơ 211301170416 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở GTVT
14
211301170417
 • - Về việc: Thủ tục cấp phù hiệu, biển hiệu (Đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính).
 • LÊ HUY QUYẾT
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 07:54:55
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 07:54:55
 • - Ngày dự kiến trả: 19/06/2017 07:54:55
 • Hồ sơ 211301170417 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở GTVT
15
211301170418
 • - Về việc: Thủ tục cấp phù hiệu, biển hiệu (Đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính).
 • NGUYỄN NHƯ CHÍN
 • - Ngày nộp: 15/06/2017 07:56:08
 • - Ngày tiếp nhận: 15/06/2017 07:56:08
 • - Ngày dự kiến trả: 19/06/2017 07:56:08
 • Hồ sơ 211301170418 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở GTVT