Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1749 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
212401182723
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp phức tạp).
 • NGUYỄN CHIẾN THẮNG 2875 (168110532)
 • - Ngày nộp: 16/10/2018 15:16:38
 • - Ngày tiếp nhận: 16/10/2018 15:16:38
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 15:16:38
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 14:57:21
  Hồ sơ 212401182723 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
2
213902181503
 • - Về việc: Chuyển đến trườngTHCS Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh hải Dương.
 • HOÀNG KHÁNH LÂN
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 10:39:33
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 10:39:33
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 10:39:33
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 10:34:28
  Hồ sơ 213902181503 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn Phòng UBND Huyện Bình Lục
3
216005181036
 • - Về việc: Thay đổi nội dung Đăng ký hộ kinh doanh: đổi người đại diện NGUYỄN THỊ HẰNG, đổi vốn kinh doanh, số điện thoại.
 • LẠI VĂN HÀO (168224128)
 • - Ngày nộp: 30/10/2018 14:05:35
 • - Ngày tiếp nhận: 30/10/2018 14:05:35
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2018 14:05:35
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 08:51:42
  Hồ sơ 216005181036 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
4
213902181457
 • - Về việc: Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.
 • ĐẶNG XUÂN QUẢNG
 • - Ngày nộp: 24/10/2018 09:57:55
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2018 09:57:55
 • - Ngày dự kiến trả: 14/11/2018 09:57:55
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2018 08:41:25
  Hồ sơ 213902181457 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
5
212401172551
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • ĐỖ MẠNH THẮNG 2575 (162015694)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 14:09:36
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 14:09:36
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 14:09:36
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:41:56
  Hồ sơ 212401172551 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
6
212401172548
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • TRẦN THỊ HẰNG 2572 (168597881)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:41:22
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:41:22
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:41:22
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:41:45
  Hồ sơ 212401172548 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
7
212401172547
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • NGUYỄN THÀNH LUÂN 2571 (035099002884)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:15:34
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:15:34
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:15:34
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:41:37
  Hồ sơ 212401172547 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
8
212401172546
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • NGUYỄN VĂN BIÊN 2570 (035092000870)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:13:52
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:13:52
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:13:52
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:41:27
  Hồ sơ 212401172546 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
9
213923170086
 • - Về việc: Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (TTHC cấp xã/phường/thih trấn)
 • NGUYỄN THỊ THANH VÂN
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 16:08:44
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 16:08:44
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 16:08:44
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:12:00
  Hồ sơ 213923170086 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
10
212401182257
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp phức tạp).
 • NGUYỄN VĂN QUYỀN 2412 (168325543)
 • - Ngày nộp: 29/08/2018 08:07:59
 • - Ngày tiếp nhận: 29/08/2018 08:07:59
 • - Ngày dự kiến trả: 17/09/2018 08:07:59
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2018 10:40:20
  Hồ sơ 212401182257 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
11
212401171892
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • ĐÀO VĂN THẮNG 1924 (035188000233)
 • - Ngày nộp: 23/08/2017 16:21:03
 • - Ngày tiếp nhận: 23/08/2017 16:21:03
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2017 16:21:03
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 13:56:54
  Hồ sơ 212401171892 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
12
213902170507
 • - Về việc: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố.
 • UBND XÃ BÌNH NGHĨA
 • - Ngày nộp: 10/05/2017 15:42:06
 • - Ngày tiếp nhận: 10/05/2017 15:42:06
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2017 15:42:06
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2017 15:27:58
  Hồ sơ 213902170507 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
13
213902170508
 • - Về việc: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố.
 • UBND XÃ BÌNH NGHĨA
 • - Ngày nộp: 10/05/2017 15:43:35
 • - Ngày tiếp nhận: 10/05/2017 15:43:35
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2017 15:43:35
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2017 15:27:47
  Hồ sơ 213902170508 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
14
216005170087
 • - Về việc: Thay đổi địa điểm kinh doanh: Thôn Mậu Chử - Xã Thanh Hà - Thanh Liêm - Hà Nam. Bổ sung số điện thoại: 0915716388
 • TRẦN LỆ THÚY (168266870)
 • - Ngày nộp: 28/07/2017 10:06:20
 • - Ngày tiếp nhận: 28/07/2017 10:06:20
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2017 16:32:27
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2017 10:33:59
  Hồ sơ 216005170087 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
15
211201180142
 • - Về việc: Thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình điện sử dụng nguồn vốn khác:
 • CÔNG TY TNHH ELITE GROUP HÀ NỘI
 • - Ngày nộp: 29/05/2018 08:11:41
 • - Ngày tiếp nhận: 29/05/2018 08:11:41
 • - Ngày dự kiến trả: 12/06/2018 08:11:41
 • - Ngày có kết quả: 31/05/2018 15:42:50
  Hồ sơ 211201180142 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý