Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 422 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
216309170295
 • - Về việc: Đăng ký hộ kinh doanh.
 • TRƯƠNG THỊ HỒNG (060995373)
 • - Ngày nộp: 28/07/2017 16:28:28
 • - Ngày tiếp nhận: 28/07/2017 16:28:28
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2017 16:28:28
 • Hồ sơ 216309170295 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch
2
216309170296
 • - Về việc: Đăng ký hộ kinh doanh.
 • NGUYỄN ĐỨC TOÁN (168200052)
 • - Ngày nộp: 28/07/2017 16:29:42
 • - Ngày tiếp nhận: 28/07/2017 16:29:42
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2017 16:29:42
 • Hồ sơ 216309170296 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch
3
213902170507
 • - Về việc: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố.
 • UBND XÃ BÌNH NGHĨA
 • - Ngày nộp: 10/05/2017 15:42:06
 • - Ngày tiếp nhận: 10/05/2017 15:42:06
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2017 15:42:06
 • Hồ sơ 213902170507 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
4
213902170508
 • - Về việc: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố.
 • UBND XÃ BÌNH NGHĨA
 • - Ngày nộp: 10/05/2017 15:43:35
 • - Ngày tiếp nhận: 10/05/2017 15:43:35
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2017 15:43:35
 • Hồ sơ 213902170508 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
5
216005170087
 • - Về việc: Thay đổi địa điểm kinh doanh: Thôn Mậu Chử - Xã Thanh Hà - Thanh Liêm - Hà Nam. Bổ sung số điện thoại: 0915716388
 • TRẦN LỆ THÚY (168266870)
 • - Ngày nộp: 28/07/2017 10:06:20
 • - Ngày tiếp nhận: 28/07/2017 10:06:20
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2017 16:32:27
 • Hồ sơ 216005170087 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
6
212302160099
 • - Về việc: Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 • CÔNG TY TVXDNN&PT NÔNG THÔN
 • - Ngày nộp: 25/03/2016 14:21:09
 • - Ngày tiếp nhận: 25/03/2016 14:21:09
 • - Ngày dự kiến trả: 01/04/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 212302160099 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
7
211301160292
 • - Về việc: Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
 • NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG
 • - Ngày nộp: 26/07/2016 16:28:12
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2016 16:28:12
 • - Ngày dự kiến trả: 29/07/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 211301160292 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
8
216309170293
 • - Về việc: Đăng ký hộ kinh doanh.
 • NGUYỄN XUÂN QUÝ (111775091)
 • - Ngày nộp: 27/07/2017 17:26:17
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2017 17:26:17
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 216309170293 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch
9
216309170294
 • - Về việc: Đăng ký hộ kinh doanh.
 • TRẦN VĂN GIẦU (035074001111)
 • - Ngày nộp: 27/07/2017 17:29:49
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2017 17:29:49
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 216309170294 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch
10
216329170003
 • - Về việc: Đăng ký thường trú (TTHC cấp xã/phường/thị trấn) (Trường hợp thông thường).
 • NGUYỄN THỊ HƯƠNG
 • - Ngày nộp: 28/07/2017 10:16:41
 • - Ngày tiếp nhận: 28/07/2017 10:16:41
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2017 10:16:41
 • Hồ sơ 216329170003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Tiên Ngoại
11
216322170001
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh cho con
 • NGUYỄN VĂN KỲ (168307397)
 • - Ngày nộp: 27/07/2017 16:04:18
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2017 16:04:18
 • - Ngày dự kiến trả: 28/07/2017 16:21:04
 • Hồ sơ 216322170001 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
12
212401171398
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp phức tạp).
 • PHẠM QUANG HUY (168177823)
 • - Ngày nộp: 13/07/2017 10:57:49
 • - Ngày tiếp nhận: 13/07/2017 10:57:49
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2017 10:57:49
 • Hồ sơ 212401171398 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
13
216325170001
 • - Về việc: Khai báo tạm vắng (Trường hợp thông thường).
 • NGUYỄN THỊ HÒA (123654444)
 • - Ngày nộp: 27/07/2017 14:17:28
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2017 14:17:28
 • - Ngày dự kiến trả: 28/07/2017 14:25:35
 • Hồ sơ 216325170001 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
14
216333170004
 • - Về việc: Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
 • NGUYỄN VĂN A
 • - Ngày nộp: 27/07/2017 09:31:06
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2017 09:31:06
 • - Ngày dự kiến trả: 28/07/2017 09:31:06
 • Hồ sơ 216333170004 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Bắc
15
216333170003
 • - Về việc: Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật
 • NGUYỄN VĂN ANH
 • - Ngày nộp: 27/07/2017 09:28:23
 • - Ngày tiếp nhận: 27/07/2017 09:28:23
 • - Ngày dự kiến trả: 28/07/2017 09:28:23
 • Hồ sơ 216333170003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Yên Bắc