Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 436 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
212401171892
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • ĐÀO VĂN THẮNG 1924 (035188000233)
 • - Ngày nộp: 23/08/2017 16:21:03
 • - Ngày tiếp nhận: 23/08/2017 16:21:03
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2017 16:21:03
 • Hồ sơ 212401171892 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
2
213902170507
 • - Về việc: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố.
 • UBND XÃ BÌNH NGHĨA
 • - Ngày nộp: 10/05/2017 15:42:06
 • - Ngày tiếp nhận: 10/05/2017 15:42:06
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2017 15:42:06
 • Hồ sơ 213902170507 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
3
213902170508
 • - Về việc: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố.
 • UBND XÃ BÌNH NGHĨA
 • - Ngày nộp: 10/05/2017 15:43:35
 • - Ngày tiếp nhận: 10/05/2017 15:43:35
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2017 15:43:35
 • Hồ sơ 213902170508 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
4
216005170087
 • - Về việc: Thay đổi địa điểm kinh doanh: Thôn Mậu Chử - Xã Thanh Hà - Thanh Liêm - Hà Nam. Bổ sung số điện thoại: 0915716388
 • TRẦN LỆ THÚY (168266870)
 • - Ngày nộp: 28/07/2017 10:06:20
 • - Ngày tiếp nhận: 28/07/2017 10:06:20
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2017 16:32:27
 • Hồ sơ 216005170087 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
5
212302160099
 • - Về việc: Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 • CÔNG TY TVXDNN&PT NÔNG THÔN
 • - Ngày nộp: 25/03/2016 14:21:09
 • - Ngày tiếp nhận: 25/03/2016 14:21:09
 • - Ngày dự kiến trả: 01/04/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 212302160099 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
6
216005170174
 • - Về việc: Đăng ký hộ kinh doanh: Mua bán, ký gửi ô tô, xe máy, xe đạp điện, máy tính, điện thoại, hỗ trợ tài chính, cho thuê xe ô tô, xe máy.
 • NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC (168285877)
 • - Ngày nộp: 29/08/2017 09:31:33
 • - Ngày tiếp nhận: 29/08/2017 09:31:33
 • - Ngày dự kiến trả: 31/08/2017 09:31:33
 • Hồ sơ 216005170174 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
7
216325170108
 • - Về việc: Đăng ký khai sinh
 • LÊ TẤT NHIÊN
 • - Ngày nộp: 29/09/2017 17:58:57
 • - Ngày tiếp nhận: 29/09/2017 17:58:57
 • - Ngày dự kiến trả: 02/10/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 216325170108 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
8
211913170252
 • - Về việc: Cấp giấy thông báo tiếp nhận công bố hợp quy hàng hoá thức ăn chăn nuôi
 • CÔNG TY TNHH GOLD COIN FEEDMILL HÀ NAM
 • - Ngày nộp: 27/09/2017 15:33:40
 • - Ngày tiếp nhận: 27/09/2017 15:33:40
 • - Ngày dự kiến trả: 02/10/2017 15:33:40
 • Hồ sơ 211913170252 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
9
212401172165
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp phức tạp).
 • QUYỀN ĐÌNH QUÂN 2195 (168349849)
 • - Ngày nộp: 14/09/2017 14:34:50
 • - Ngày tiếp nhận: 14/09/2017 14:34:50
 • - Ngày dự kiến trả: 02/10/2017 14:34:50
 • Hồ sơ 212401172165 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
10
216309170366
 • - Về việc: Đăng ký hộ kinh doanh.
 • LƯU VĂN GIANG (168347455)
 • - Ngày nộp: 26/09/2017 17:22:46
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2017 17:22:46
 • - Ngày dự kiến trả: 28/09/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 216309170366 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch
11
216309170367
 • - Về việc: Thay đổi nội dung Đăng ký hộ kinh doanh.
 • LÊ VĂN HẢI (168112571)
 • - Ngày nộp: 26/09/2017 17:26:41
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2017 17:26:41
 • - Ngày dự kiến trả: 28/09/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 216309170367 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch
12
216309170368
 • - Về việc: Đăng ký hộ kinh doanh.
 • TRẦN CHÍ THANH (035088000452)
 • - Ngày nộp: 26/09/2017 17:31:23
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2017 17:31:23
 • - Ngày dự kiến trả: 28/09/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 216309170368 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch
13
212401171804
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp phức tạp).
 • NGUYỄN XUÂN HƯNG 1836 (168468190)
 • - Ngày nộp: 15/08/2017 09:27:33
 • - Ngày tiếp nhận: 15/08/2017 09:27:33
 • - Ngày dự kiến trả: 31/08/2017 09:27:33
 • Hồ sơ 212401171804 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
14
212401171846
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • LÊ HỒNG SƠN 1878 (168010947)
 • - Ngày nộp: 21/08/2017 08:55:32
 • - Ngày tiếp nhận: 21/08/2017 08:55:32
 • - Ngày dự kiến trả: 30/08/2017 08:55:32
 • Hồ sơ 212401171846 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
15
211600170331
 • - Về việc: Thủ tục Thẩm định và Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • NGUYỄN ĐỨC THỊNH
 • - Ngày nộp: 22/08/2017 14:44:25
 • - Ngày tiếp nhận: 22/08/2017 14:44:25
 • - Ngày dự kiến trả: 29/08/2017 14:44:25
 • Hồ sơ 211600170331 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT