Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 1553 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
212401172551
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • ĐỖ MẠNH THẮNG 2575 (162015694)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 14:09:36
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 14:09:36
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 14:09:36
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:41:56
  Hồ sơ 212401172551 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
2
212401172548
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • TRẦN THỊ HẰNG 2572 (168597881)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:41:22
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:41:22
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:41:22
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:41:45
  Hồ sơ 212401172548 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
3
212401172547
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • NGUYỄN THÀNH LUÂN 2571 (035099002884)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:15:34
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:15:34
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:15:34
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:41:37
  Hồ sơ 212401172547 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
4
212401172546
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • NGUYỄN VĂN BIÊN 2570 (035092000870)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:13:52
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:13:52
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:13:52
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:41:27
  Hồ sơ 212401172546 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
5
213923170086
 • - Về việc: Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (TTHC cấp xã/phường/thih trấn)
 • NGUYỄN THỊ THANH VÂN
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 16:08:44
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 16:08:44
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 16:08:44
 • - Ngày có kết quả: 31/10/2017 16:12:00
  Hồ sơ 213923170086 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
6
212401171892
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • ĐÀO VĂN THẮNG 1924 (035188000233)
 • - Ngày nộp: 23/08/2017 16:21:03
 • - Ngày tiếp nhận: 23/08/2017 16:21:03
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2017 16:21:03
 • - Ngày có kết quả: 31/08/2017 13:56:54
  Hồ sơ 212401171892 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
7
216315183990
 • - Về việc: Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Trường hợp thông thường).
 • NGUYỄN THẾ TÍCH
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:55:48
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:55:48
 • - Ngày dự kiến trả: 10/08/2018 09:55:48
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 14:24:45
  Hồ sơ 216315183990 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
8
216315183841
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
 • LẠI HUY HÒA
 • - Ngày nộp: 24/07/2018 16:28:06
 • - Ngày tiếp nhận: 24/07/2018 16:28:06
 • - Ngày dự kiến trả: 10/08/2018 16:28:06
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:58:07
  Hồ sơ 216315183841 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
9
216315183834
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
 • NGUYỄN THỊ LAN ANH
 • - Ngày nộp: 24/07/2018 16:06:05
 • - Ngày tiếp nhận: 24/07/2018 16:06:05
 • - Ngày dự kiến trả: 10/08/2018 16:06:05
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:56:17
  Hồ sơ 216315183834 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
10
216315183845
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
 • PHAN HỮU ĐẠT
 • - Ngày nộp: 24/07/2018 17:05:48
 • - Ngày tiếp nhận: 24/07/2018 17:05:48
 • - Ngày dự kiến trả: 10/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:55:44
  Hồ sơ 216315183845 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
11
216315183826
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
 • NGUYỄN ĐĂNG KHẢI
 • - Ngày nộp: 24/07/2018 09:16:06
 • - Ngày tiếp nhận: 24/07/2018 09:16:06
 • - Ngày dự kiến trả: 10/08/2018 09:16:06
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 10:55:22
  Hồ sơ 216315183826 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
12
211913180218
 • - Về việc: Cấp giấy thông báo tiếp nhận công bố hợp quy hàng hoá thức ăn chăn nuôi
 • CÔNG TY TNHH GOLD COIN FEEDMILL HÀ NAM
 • - Ngày nộp: 26/07/2018 14:45:19
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2018 14:45:19
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2018 14:45:19
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:52:57
  Hồ sơ 211913180218 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
13
212602180346
 • - Về việc: Thẩm định QH chi tiết tỷ lệ 1/500 XD khu nhà ở đô thị thuộc QH phân khu 1/2000 khu trung tâm y tế chất lượng cao vùng tại địa bàn xã Liêm Tiết và xã Liêm Tuyền TP Phủ Lý của Công ty TNHH Hợp Tiến
 • TRẦN QUỐC LẬP
 • - Ngày nộp: 17/07/2018 15:22:59
 • - Ngày tiếp nhận: 17/07/2018 15:22:59
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 15:22:59
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 08:09:53
  Hồ sơ 212602180346 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở Xây dựng
14
211913180222
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp chứng chỉ hành nghề thú y.
 • Trần Thị Bích Phương (168192129)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 09:07:25
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 09:07:25
 • - Ngày dự kiến trả: 02/08/2018 09:07:25
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 07:36:35
  Hồ sơ 211913180222 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
15
213902170507
 • - Về việc: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố.
 • UBND XÃ BÌNH NGHĨA
 • - Ngày nộp: 10/05/2017 15:42:06
 • - Ngày tiếp nhận: 10/05/2017 15:42:06
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2017 15:42:06
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2017 15:27:58
  Hồ sơ 213902170507 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý