Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 704 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
212401172551
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • ĐỖ MẠNH THẮNG 2575 (162015694)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 14:09:36
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 14:09:36
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 14:09:36
 • Hồ sơ 212401172551 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
2
212401172548
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • TRẦN THỊ HẰNG 2572 (168597881)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:41:22
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:41:22
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:41:22
 • Hồ sơ 212401172548 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
3
212401172547
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • NGUYỄN THÀNH LUÂN 2571 (035099002884)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:15:34
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:15:34
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:15:34
 • Hồ sơ 212401172547 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
4
212401172546
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • NGUYỄN VĂN BIÊN 2570 (035092000870)
 • - Ngày nộp: 24/10/2017 10:13:52
 • - Ngày tiếp nhận: 24/10/2017 10:13:52
 • - Ngày dự kiến trả: 02/11/2017 10:13:52
 • Hồ sơ 212401172546 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
5
213923170086
 • - Về việc: Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (TTHC cấp xã/phường/thih trấn)
 • NGUYỄN THỊ THANH VÂN
 • - Ngày nộp: 31/10/2017 16:08:44
 • - Ngày tiếp nhận: 31/10/2017 16:08:44
 • - Ngày dự kiến trả: 01/11/2017 16:08:44
 • Hồ sơ 213923170086 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
6
216416170731
 • - Về việc: Đăng ký lại khai sinh (Trường hợp cần xác minh).
 • NGÔ THỊ MAI (168606933)
 • - Ngày nộp: 17/10/2017 15:37:37
 • - Ngày tiếp nhận: 17/10/2017 15:37:37
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2017 15:37:37
 • Hồ sơ 216416170731 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Văn Lý
7
212401171892
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp thông thường).
 • ĐÀO VĂN THẮNG 1924 (035188000233)
 • - Ngày nộp: 23/08/2017 16:21:03
 • - Ngày tiếp nhận: 23/08/2017 16:21:03
 • - Ngày dự kiến trả: 01/09/2017 16:21:03
 • Hồ sơ 212401171892 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
8
213902170507
 • - Về việc: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố.
 • UBND XÃ BÌNH NGHĨA
 • - Ngày nộp: 10/05/2017 15:42:06
 • - Ngày tiếp nhận: 10/05/2017 15:42:06
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2017 15:42:06
 • Hồ sơ 213902170507 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
9
213902170508
 • - Về việc: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố.
 • UBND XÃ BÌNH NGHĨA
 • - Ngày nộp: 10/05/2017 15:43:35
 • - Ngày tiếp nhận: 10/05/2017 15:43:35
 • - Ngày dự kiến trả: 13/09/2017 15:43:35
 • Hồ sơ 213902170508 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
10
216005170087
 • - Về việc: Thay đổi địa điểm kinh doanh: Thôn Mậu Chử - Xã Thanh Hà - Thanh Liêm - Hà Nam. Bổ sung số điện thoại: 0915716388
 • TRẦN LỆ THÚY (168266870)
 • - Ngày nộp: 28/07/2017 10:06:20
 • - Ngày tiếp nhận: 28/07/2017 10:06:20
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2017 16:32:27
 • Hồ sơ 216005170087 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
11
212302160099
 • - Về việc: Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 • CÔNG TY TVXDNN&PT NÔNG THÔN
 • - Ngày nộp: 25/03/2016 14:21:09
 • - Ngày tiếp nhận: 25/03/2016 14:21:09
 • - Ngày dự kiến trả: 01/04/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 212302160099 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
12
212401172795
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp phức tạp).
 • TRỊNH VIỆT ANH 2816 (168273561)
 • - Ngày nộp: 15/11/2017 16:30:36
 • - Ngày tiếp nhận: 15/11/2017 16:30:36
 • - Ngày dự kiến trả: 01/12/2017 16:30:36
 • Hồ sơ 212401172795 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tư pháp - Trung tâm Hành chính Công Tỉnh
13
211600170810
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) (Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp ).
 • BÙI TRỌNG THỊNH - CÔNG TY TNHH KIÊN ĐẠI THỊNH
 • - Ngày nộp: 29/11/2017 16:06:40
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2017 16:06:40
 • - Ngày dự kiến trả: 04/12/2017 16:06:40
 • Hồ sơ 211600170810 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
14
211600170805
 • - Về việc: Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) (Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp ).
 • TRẦN THỊ THU PHƯƠNG - CÔNG TY CP GIẤY HOÀNG HÀ HÀ NAM
 • - Ngày nộp: 29/11/2017 14:12:33
 • - Ngày tiếp nhận: 29/11/2017 14:12:33
 • - Ngày dự kiến trả: 04/12/2017 14:12:33
 • Hồ sơ 211600170805 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN và TKQ Sở KH và ĐT
15
216416170970
 • - Về việc: Đăng ký lại khai sinh (Trường hợp cần xác minh).
 • ĐỖ THỊ HẰNG (168123137)
 • - Ngày nộp: 23/11/2017 09:05:59
 • - Ngày tiếp nhận: 23/11/2017 09:05:59
 • - Ngày dự kiến trả: 07/12/2017 09:05:59
 • Hồ sơ 216416170970 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND xã Văn Lý