Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 75 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
216309160170
 • - Về việc: Thay đổi nội dung Đăng ký hộ kinh doanh.
 • NGUYỄN HỮU CƯỜNG (168363251)
 • - Ngày nộp: 30/12/2016 17:25:41
 • - Ngày tiếp nhận: 30/12/2016 17:25:41
 • - Ngày dự kiến trả: 05/01/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 216309160170 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch
2
216309170141
 • - Về việc: Thay đổi nội dung Đăng ký hộ kinh doanh.
 • PHẠM LÊ SƠN (168067749)
 • - Ngày nộp: 30/03/2017 17:32:27
 • - Ngày tiếp nhận: 30/03/2017 17:32:27
 • - Ngày dự kiến trả: 04/04/2017 07:00:00
 • Hồ sơ 216309170141 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch
3
211301160292
 • - Về việc: Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
 • NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG
 • - Ngày nộp: 26/07/2016 16:28:12
 • - Ngày tiếp nhận: 26/07/2016 16:28:12
 • - Ngày dự kiến trả: 29/07/2016 07:00:00
 • Hồ sơ 211301160292 đã trả lại dân do không đủ điều kiện xử lý
4
216315170470
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
 • NGUYỄN THỊ TÝ
 • - Ngày nộp: 28/04/2017 10:07:03
 • - Ngày tiếp nhận: 28/04/2017 10:07:03
 • - Ngày dự kiến trả: 19/05/2017 10:07:03
 • Hồ sơ 216315170470 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
5
216315170469
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
 • NGUYỄN THỊ TÝ
 • - Ngày nộp: 28/04/2017 10:01:59
 • - Ngày tiếp nhận: 28/04/2017 10:01:59
 • - Ngày dự kiến trả: 19/05/2017 10:01:59
 • Hồ sơ 216315170469 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
6
216315170468
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
 • NGUYỄN ĐĂNG THÚ
 • - Ngày nộp: 28/04/2017 09:59:21
 • - Ngày tiếp nhận: 28/04/2017 09:59:21
 • - Ngày dự kiến trả: 19/05/2017 09:59:21
 • Hồ sơ 216315170468 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
7
216315170466
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
 • TRẦN VĂN MIÊNG
 • - Ngày nộp: 28/04/2017 09:44:20
 • - Ngày tiếp nhận: 28/04/2017 09:44:20
 • - Ngày dự kiến trả: 19/05/2017 09:44:20
 • Hồ sơ 216315170466 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
8
216315170465
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
 • HOÀNG THỊ MAI
 • - Ngày nộp: 28/04/2017 09:42:21
 • - Ngày tiếp nhận: 28/04/2017 09:42:21
 • - Ngày dự kiến trả: 19/05/2017 09:42:21
 • Hồ sơ 216315170465 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
9
216315170426
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
 • DƯƠNG THỊ THU
 • - Ngày nộp: 26/04/2017 16:18:37
 • - Ngày tiếp nhận: 26/04/2017 16:18:37
 • - Ngày dự kiến trả: 17/05/2017 16:18:37
 • Hồ sơ 216315170426 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
10
216315170433
 • - Về việc: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
 • NGUYỄN QUANG THÀNH
 • - Ngày nộp: 27/04/2017 08:40:48
 • - Ngày tiếp nhận: 27/04/2017 08:40:48
 • - Ngày dự kiến trả: 18/05/2017 08:40:48
 • Hồ sơ 216315170433 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
11
216309170175
 • - Về việc: Đăng ký hộ kinh doanh.
 • ĐÀO HUY THÀNH (090891216)
 • - Ngày nộp: 27/04/2017 17:47:10
 • - Ngày tiếp nhận: 27/04/2017 17:47:10
 • - Ngày dự kiến trả: 03/05/2017 17:00:00
 • Hồ sơ 216309170175 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch
12
216309170176
 • - Về việc: Đăng ký hộ kinh doanh.
 • NGUYỄN TRUNG (168214858)
 • - Ngày nộp: 28/04/2017 16:32:08
 • - Ngày tiếp nhận: 28/04/2017 16:32:08
 • - Ngày dự kiến trả: 04/05/2017 16:32:08
 • Hồ sơ 216309170176 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch
13
212401170678
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp phức tạp).
 • NGÔ NGỌC MINH (168593368)
 • - Ngày nộp: 17/04/2017 08:39:36
 • - Ngày tiếp nhận: 17/04/2017 08:39:36
 • - Ngày dự kiến trả: 05/05/2017 08:39:36
 • Hồ sơ 212401170678 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng sở TP
14
212401170793
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp phức tạp).
 • NGUYỄN VĂN NAM (035084001409)
 • - Ngày nộp: 27/04/2017 15:26:15
 • - Ngày tiếp nhận: 27/04/2017 15:26:15
 • - Ngày dự kiến trả: 17/05/2017 15:26:15
 • Hồ sơ 212401170793 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng sở TP
15
212401170677
 • - Về việc: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam (Trường hợp phức tạp).
 • ĐẶNG VĂN TƯỞNG (168529857)
 • - Ngày nộp: 17/04/2017 08:38:10
 • - Ngày tiếp nhận: 17/04/2017 08:38:10
 • - Ngày dự kiến trả: 05/05/2017 08:38:10
 • Hồ sơ 212401170677 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Văn phòng sở TP