Mức độ 3  Cấp hộ chiếu công vụ

Ký hiệu thủ tục: NV001
Lượt xem: 3749
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Ngoại giao
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam.
Lĩnh vực Ngoại vụ
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ
Phí hoặc lệ phí - Lệ phí cấp mới hộ chiếu: 200.000đ/hộ chiếu.
- Lệ phí cấp lại hộ chiếu do bị hư hỏng hoặc bị mất: 400.000đ/hộ chiếu.
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
- Nghị định 94/2015/NĐ-CP, ngày 16/10/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
- Thông tư số 03/2016/TT-BNG, ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;
- Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

Bước 1:  Các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thủ tục và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2:

- Các tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam.

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì thực hiện việc tiếp nhận, cấp giấy biên nhận, thu lệ phí và cấp biên lai và trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ theo quy định.

Bước 3:

Phòng Ngoại vụ Văn phòng UBND tỉnh thẩm định chuyển hồ sơ kèm theo lệ phí cho Cục Lãnh sự- Bộ Ngoại giao. Trường hợp chuyển hồ sơ qua đường bưu điện thì thực hiện thông qua doanh nghiệp chuyển phát nhanh được Bộ Ngoại giao chỉ định và kèm theo cước phí bưu điện.

Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, các tổ chức và cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam, để nhận kết quả giải quyết. 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả kết quả cho người có tên trong giấy biên nhận. Trường hợp người có tên trong giấy biên nhận không phải là người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thì cần xuất trình Giấy chứng minh nhân dân để kiểm tra

* Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu gồm:
- 01 Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, theo mẫu 01/XNC có thể khai trên bản in sẵn hoặc khai trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ www.lanhsuvietnam.gov.vn, sau đó in ra, ký và xác nhận theo quy định. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phải được điền đầy đủ các nội dung trong Tờ khai, do người đề nghị ký trực tiếp và có xác nhận của Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý nhân sự và đóng dấu giáp lai ảnh.
- 03 ảnh giống nhau, cỡ 4 x 6 cm, chụp trên nền màu sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 01 năm, trong đó 01 ảnh dán vào Tờ khai và 02 ảnh đính kèm.
- 01 bản chính văn bản cử đi nước ngoài theo quy định tại Điều 4 và 5 Thông tư số 03/2016/TT-BNG, ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao.
- 01 bản chụp Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi đối với con dưới 18 tuổi đi thăm, đi theo (xuất trình bản chính để đối chiếu).
- 01 bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh của các lực lượng vũ trang (đối với lực lượng vũ trang);
- Hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ được cấp trong vòng 08 năm (nếu có). Trong trường hợp mất hộ chiếu thì nộp 01 bản chính văn bản thông báo việc mất hộ chiếu (theo mẫu 06/XNC).

File mẫu:

  • 01 Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, theo mẫu 01/XNC có thể khai trên bản in sẵn hoặc khai trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự tại địa chỉ www.lanhsuvietnam.gov.vn, sau đó in ra, ký và xác nhận theo quy định. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phải được điền đầy đủ các nội dung trong Tờ khai, do người đề nghị ký trực tiếp và có xác nhận của Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý nhân sự và đóng dấu giáp lai ảnh. Tải về
  • 01 bản chính văn bản cử đi nước ngoài theo quy định tại Điều 4 và 5 Thông tư số 03/2016/TT-BNG, ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao. Tải về
  • Hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ được cấp trong vòng 08 năm (nếu có). Trong trường hợp mất hộ chiếu thì nộp 01 bản chính văn bản thông báo việc mất hộ chiếu (theo mẫu 06/XNC). Tải về

Tổ chức, cá nhân phải có văn bản cử hoặc quyết định cho phép đi nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 4 Thông tư số 03/2016/TT-BNG hoặc của tổ chức, cá nhân được ủy quyền theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 03/2016/TT-BNG.