Mức độ 3  Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Ký hiệu thủ tục: ATLD007
Lượt xem: 2818
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TB và XH.
Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận khai báo.
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;
- Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ hợp lệ. Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Nam (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TB và XH), số 07, đường Trần Phú, Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý;

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - TB và XH, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về Sở Lao động - TB và XH.

Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Sở Lao động – TB và XH thẩm định theo đúng thời gian quy định.

- Bước 4: Sở Lao động - TB và XH chuyển hồ sơ thẩm định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Bước 5: Nhận và trả kết quả

Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

+ Phiếu Khai báo
+ Bản phô tô Phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị

File mẫu:

  • Phiếu khai báo (Ban hành kèm theo mẫu tại Phụ lục 13, Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014). Tải về

Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trừ pháp luật chuyên ngành có quy định khác.