Mức độ 2  Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động

Ký hiệu thủ tục: ATLD005
Lượt xem: 3103
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Lao động TBXH và UBND huyện, thành phố.
Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Tổng hợp kết quả thực hiện.
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10/01/2011 về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

+ Định kỳ 6, tháng 1 năm Doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp phải gửi Báo cáo tổng hợp công tác ATVSLĐ về UBND huyện, thành phố (qua phòng LĐTBXH) để tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

+ Định kỳ 6, tháng 1 năm Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp phải gửi Báo cáo tổng hợp công tác ATVSLĐ về Sở Lao động - TBXH tỉnh.

1) Báo cáo công tác An toàn - Vệ sinh lao động của doanh nghiệp

File mẫu:

  • Báo cáo công tác An toàn - Vệ sinh lao động của doanh nghiệp Tải về

Không