Mức độ 3  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Ký hiệu thủ tục: ATLD004
Lượt xem: 2684
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động nộp trực tiếp cho Sở LĐTBXH tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quá 30 ngày làm việc (từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện hoặc công văn từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện (trong đó có nêu rõ lý do từ chối).
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý + Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
+ Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

+ Tổ chức đề nghị Cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định, gửi hồ sơ đến  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Phòng CSLĐTL nhận xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thẩm định hồ sơ; các điều kiện thực hiện của tổ chức đề nghị.

+ Trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động (nếu đủ điều kiện) hoặc ra thông báo từ chối và lý do từ chối.

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện.
+ Đề án tổ chức hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, trong đó thuyết minh rõ quy mô huấn luyện; các điều kiện, giải pháp thực hiện.
+ Quyết định thành lập Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao);
+ Quyết định bổ nhiệm, hoặc giao nhiệm vụ người đứng đầu và tổ chức bộ máy của tổ chức huấn luyện (bản sao);
+ Báo cáo về cơ sở vật chất, cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên huấn luyện và kèm theo các hồ sơ, tài liệu sau:
+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bằng chuyên môn, xác nhận kinh nghiệm của giảng viên huấn luyện;
+ Bản sao các loại hồ sơ, giấy tờ về cơ sở vật chất (kèm theo danh mục, vị trí lắp đặt).
+ Chương trình huấn luyện

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện. Tải về
  • Báo cáo về cơ sở vật chất, cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên huấn luyện và kèm theo các hồ sơ, tài liệu Tải về

Không