Mức độ 2  Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động.

Ký hiệu thủ tục: ATLD002
Lượt xem: 2807
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Lao động TBXH và UBND huyện, thành phố.
Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết không
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Thông báo tai nạn lao động trong phạm vi toàn tỉnh.
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động.

+ Định kỳ 6, tháng 1 năm Doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp phải gửi Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động về UBND huyện, thành phố (qua phòng LĐTBXH) để tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

+ Định kỳ 6, tháng 1 năm Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp phải gửi Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động - TBXH tỉnh.

1) Sổ thông kê tai nan lao động.
2) Báo cáo tình hình tai nạn lao động cấp sở.

File mẫu:

  • Sổ thông kê tai nan lao động. Tải về
  • Báo cáo tình hình tai nạn lao động cấp sở. Tải về

Không