Mức độ 2  Cấp giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật sản xuất trong nước

Ký hiệu thủ tục: ATVSTP012
Lượt xem: 2186
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh/thàmh phố
Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
Cách thức thực hiện Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam
Số lượng hồ sơ 02 bộ hồ sơ công bố hợp quy và 01 bộ hồ sơ pháp lý chung
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Phí hoặc lệ phí


150.000 đồng/ 1 sản phẩm đối với hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.


Căn cứ pháp lý 1- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
2- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
3- Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
4.Căn cứ Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam

Bước 2: Chi cục tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ. Cấp Giấy xác nhận trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Trường hợp không cấp Giấy xác nhận sẽ trả lời bằng văn bản lý do không cấp 

Bước 3: Trả Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

A) Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
1-  Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Mẫu số 02, Nghị định 38/2012/NĐ-CP)
2-  Bản thông tin chi tiết về sản phẩm (Mẫu số 03a hoặc Mẫu số 03c Nghị định 38/2012/NĐ-CP);
3-  Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng (bản gốc hoặc bản sao công chứng có kèm bản gốc để đối chiếu).
4- Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Mẫu số 04 Nghị định 38/2012/NĐ-CP - có xác nhận của cơ sở);
5- Kế hoạch giám sát định kỳ (có xác nhận của cơ sở);
6- Mẫu nhãn sản phẩm (có xác nhận của cơ sở);
B) Hồ sơ pháp lý chung
7-  Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);
8- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở nhập khẩu thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của cơ sở);
9- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (nếu có) (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu).

File mẫu:

  • A) Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm 1-  Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Mẫu số 02, Nghị định 38/2012/NĐ-CP) Tải về
  • Bản thông tin chi tiết về sản phẩm (Mẫu số 03a hoặc Mẫu số 03c Nghị định 38/2012/NĐ-CP); Tải về
  • Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Mẫu số 04 Nghị định 38/2012/NĐ-CP - có xác nhận của cơ sở); Tải về

Không