Mức độ 3  Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

Ký hiệu thủ tục: ATVSTP011
Lượt xem: 2579
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
Cách thức thực hiện Cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết - 10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ)
- 03 ngày làm việc đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức (kể từ ngày tổ chức tham gia đánh giá kiến thức và đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên)
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Phí hoặc lệ phí Chưa có quy định
Căn cứ pháp lý 1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
2. Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
3. Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm.

Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam

Bước 2: Hồ sơ được chuyển giải quyết tại Phòng Thông tin truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Bước 3: Cá nhân nhận Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân tại  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT);
b) Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;
c) Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

File mẫu:

  • Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a tại Phụ lục 4 Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT); Tải về

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành
Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm.
Nội dung kiến thức chung về an toàn thực phẩm bao gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.