Mức độ 3  Công chứng bản dịch

Ký hiệu thủ tục: CC043
Lượt xem: 423
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện * Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Tổ chức hành nghề công chứng. * Cơ quan trực tiếp thực hiện: Tổ chức hành nghề công chứng.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công chứng
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ chức hành nghề công chứng.
Số lượng hồ sơ Không quy định.
Thời hạn giải quyết Không quá 01 ngày làm việc.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Văn bản công chứng
Lệ phí


10.000 đồng/trang với bản dịch thứ nhất. Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ 2 trở lên thu 5.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ 2; từ trang thứ 3 trở lên thu 3.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.


Phí
Căn cứ pháp lý - Luật Công chứng năm 2014;

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

- Công chứng viên tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm tra và giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình thực hiện;

- Người phiên dịch phải ký vào từng trang của bản dịch;

- Công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của bản dịch..

* Thành phần hồ sơ: Bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch.

File mẫu:

Công chứng viên không được nhận và công chứng bản dịch trong các trường hợp sau đây: - Công chứng viên biết hoặc phải biết bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc không hợp lệ; bản chính giả; - Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung; - Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch thuộc bí mật nhà nước; giấy tờ, văn bản bị cấm phổ biến theo quy định của pháp luật.