Tìm thấy 2028 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hồ sơ bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội (đối với người bị phạt tù giam, khi ra tù chuyển về địa phương)
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hủy quyết định hưởng bảo hiểm xã hội
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tử tuất hằng tháng
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tử tuất một lần
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết chế độ miễn học phí đối với con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập
Mức độ 3
Thủ tục tiếp công dân
Mức độ 3
Thủ tục xử lý đơn thư
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết tố cáo
Mức độ 3
Cấp Căn cước công dân
Mức độ 3
Đổi Căn cước công dân
Mức độ 3
Cấp lại Căn cước công dân
Mức độ 3
Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi cấp, đổi, cấp lại Căn cước công dân
Loading...