Tìm thấy 2269 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hồ sơ bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội (đối với người bị phạt tù giam, khi ra tù chuyển về địa phương)
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hủy quyết định hưởng bảo hiểm xã hội
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tử tuất hằng tháng
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tử tuất một lần
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết chế độ miễn học phí đối với con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập
Mức độ 3
Thủ tục tiếp công dân
Mức độ 3
Thủ tục xử lý đơn thư
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết tố cáo
Mức độ 4
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Mức độ 4
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 4
Thủ tục Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Loading...