Tìm thấy 2028 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục đề nghị giám định tai nạn lao động tái phát
Mức độ 3
Thủ tục đề nghị giám định bệnh nghề nghiệp tái phát
Mức độ 3
Thủ tục đề nghị giám định tổng hợp
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tái phát
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng lương hưu hằng tháng
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu hằng tháng (trường hợp sau khi ra tù được đơn vị tiếp nhận)
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu hằng tháng (trường hợp người phạt tù từ ngày 01/01/2016 trở đi, trong thời gian đang chấp hành án tù mà đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định)
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với quân nhân
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động (đối với người lao động đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội)
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội (đối với trường hợp phục viên, xuất ngũ về địa phương không quá 12 tháng và đã nhận trợ cấp một lần từ quỹ bảo hiểm xã hội, nếu có nguyện vọng bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội)
Loading...