Tìm thấy 2055 thủ tục

Mức độ 3
Cấp Căn cước công dân
Mức độ 3
Đổi Căn cước công dân
Mức độ 3
Cấp lại Căn cước công dân
Mức độ 3
Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi cấp, đổi, cấp lại Căn cước công dân
Mức độ 3
Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Căn cước công dân
Mức độ 3
Cấp hộ chiếu phổ thông
Mức độ 3
Cấp lại hộ chiếu phổ thông
Mức độ 3
Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ (bao gồm cả lao động nữ mang thai hộ) đi khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai.
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng BHXH sinh con hoặc đối với chồng, người nuôi dưỡng trong trường hợp người mẹ chết hoặc con chết sau khi sinh hoặc người mẹ gặp rủi ro sau khi sinh không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con.
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nam có vợ sinh con hoặc chồng của lao động nữ mang thai hộ theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ khi sinh con
Mức độ 3
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ.
Loading...