Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 1969 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu hằng tháng (trường hợp sau khi ra tù được đơn vị tiếp nhận)
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội
Mức độ 3
62
Thủ tục đề nghị giám lần đầu do bệnh nghề nghiệp
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội
Mức độ 3
63
Thủ tục đề nghị giám định bệnh nghề nghiệp tái phát
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội
Mức độ 3
64
Thủ tục đề nghị giám định tai nạn lao động tái phát
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội
Mức độ 3
65
Thủ tục đề nghị giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội
Mức độ 3
66
Thủ tục đề nghị giám định tổng hợp
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội
Mức độ 3
67
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
68
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
69
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
70
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
71
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
72
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
73
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
74
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
75
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước