Tìm thấy 1801 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Thủ tục đề nghị giám định tai nạn lao động tái phát
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội
Mức độ 3
62
Thủ tục đề nghị giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội
Mức độ 3
63
Thủ tục đề nghị giám định tổng hợp
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội
Mức độ 3
64
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
65
Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
66
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
67
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
68
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
69
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
70
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai trong hoạt động quan lý hành chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
71
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
72
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
73
Thủ tục trả lại tài sản trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
74
Thủ tục trả lại tài sản trong hoạt động thi hành án dân sự
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước
Mức độ 3
75
Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bồi thường nhà nước