Tìm thấy 1769 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
31
Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh hết hạn
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
32
Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
33
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
34
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
35
Cấp giấy phép bưu chính nội tỉnh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
36
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính nội tỉnh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 3
37
Thủ tục giải quyết bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội (đối với trường hợp phục viên, xuất ngũ về địa phương không quá 12 tháng và đã nhận trợ cấp một lần từ quỹ bảo hiểm xã hội, nếu có nguyện vọng bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội)
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội
Mức độ 3
38
Thủ tục giải quyết bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động (đối với người lao động đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội)
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội
Mức độ 3
39
Thủ tục giải quyết cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội
Mức độ 3
40
Thủ tục giải quyết hủy quyết định hưởng bảo hiểm xã hội
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội
Mức độ 3
41
Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội
Mức độ 3
42
Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với quân nhân
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội
Mức độ 3
43
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội
Mức độ 3
44
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội
Mức độ 3
45
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động
Mức độ 3
Bộ CHQS tỉnh
Bảo hiểm Xã hội