Tìm thấy 1839 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
16
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Mức độ 3
Sở Y tế
An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
Mức độ 3
17
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
Mức độ 3
Sở Y tế
An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
Mức độ 3
18
Xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
Mức độ 3
Sở Y tế
An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
Mức độ 3
19
Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi
Mức độ 3
Sở Y tế
An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
Mức độ 3
20
Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi
Mức độ 3
Sở Y tế
An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
Mức độ 4
21
Cho phép tổ chức họp báo (trong nước)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
22
Cho phép cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam họp báo
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
23
Cho phép cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam phát hành thông cáo báo chí
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
24
Cho phép cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đăng tin, bài phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
25
Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
26
Cấp giấy phép xuất bản bản tin
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 3
27
Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
28
Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh hết hạn
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
29
Cấp lại giấy phép bưu chính nội tỉnh khi mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính
Mức độ 4
30
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính