Tìm thấy 1845 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
2
Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với Tổ chức huấn luyện Hạng A.
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
3
Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
4
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
5
Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
6
Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
7
Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
8
Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
9
Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
10
Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
11
Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
12
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
Mức độ 3
Sở Y tế
An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
Mức độ 3
13
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Mức độ 3
Sở Y tế
An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
Mức độ 3
14
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
Mức độ 3
Sở Y tế
An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng
Mức độ 3
15
Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
Mức độ 3
Sở Y tế
An toàn vệ sinh thực phẩm & dinh dưỡng